Wentylacja s

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być dokonana zgodnie z obowiązującymi normami ustanowionymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a dodatkowo ocenić jej najczulsze punkty. W tym obowiązku przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na momencie wykonawczym. Dokument ten pozostaje dla przedsiębiorstwa przejmującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do projektu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W punktu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, grane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury prac nie jest możliwe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania tworzone są w systemie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Leczenia te powodują pożądany rezultat finansowy, a przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najistotniejszy czynnik skutecznej, natomiast tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszelkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.