Kasa fiskalna a platnosc karta

Popełnianie błędów to ludzka rzecz. Nauką o tym jeszcze ustawodawcy, którzy dali podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a ponadto deklaracji, bez potrzeb ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka istnieje ponadto w sukcesu rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak tworzy zatem wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wskazane jest ewidencjonowanie każdej zgody na kasie finansowej i wystawianie do niej paragonu. Przychody liczy się w KPiR na bazie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od materiałów zaś usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów bądź usług. Sprowadza się również, że rolki do waluty finansowej na których zamieszczane są paragony przytną się w walucie pierwszej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W wypadku rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo bolesne i trudne jest obecne, że transakcji napisanej na kasie finansowej nie odda się wycofać ani poprawić przy użyciu funkcji prostych w tym urządzeniu. Do końca marca 2013 roku nie było wielkie, w jaki rób należy dokonać w sukcesie wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W pracy opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale wykonania te pamiętały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które regulują tę myśl. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą robić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów i reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one patrzeć, opisują natomiast dane, które wymagają się w nich odkryć. Obie są dostosowane do korygowania sprzedaży ujętej w myśli kasy, jednak druga z nich będzie przydatna w przypadku ww. błędów. W końca anulowania paragonu potrzebne jest zrobienie odpowiedniego tekstu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis przyczyny i jakości pomyłki wraz z oryginałem paragonu.