Gaszenie pozaru opryskiwaczem

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi wówczas najznaczniejszy i dużo popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są najogromniejsze wykorzystanie. W relacje od posiadanego składu mogą być wykorzystywane do gaszenia prawie wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najwspanialszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale robi swoje zamierzenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno być użytkowana w wypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą liczy na ostatnim, że wodę można obracać w każdym miejscu, a parę zdecydowanie w oddzielnych pomieszczeniach o pojemności nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W ogromniejszych mieszkaniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów potrzebna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do nowych substancji, ale jeszcze podstawy ich zużywania i rzucania w obszar pożaru.