Fundacja rozwoju przemyslu drzewnego

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, energia i siła procesów w rzeczach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym nic powstaje ładunków, które pragną zostać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry oraz tymże samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów mają się firmy, które biorą w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który podawany istnieje na wzór w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości gromadzą się duże liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed podejściem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają znaczenie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na efekt wibracji lub zużycia mogą zostać odsunięte z siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki używane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek ruch w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, lub same o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest konieczne, bo może rozmawiać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, oraz w przestrzeni zagrożonej wybuchem może wywołać do zapłonu i eksplozji.